Gesloten bronsysteem

Als een open bronsysteem niet mogelijk is, kan Geohita ook gebruik maken van een gesloten bronsysteem. Bij een gesloten bronsysteem wordt een gesloten lus aangebracht in het boorgat. Het warmtemiddel in de lus neemt warmte op van de omliggende bodem. De onttrokken warmte wordt daarna eveneens via een warmtewisselaar overgedragen aan de collectieve installatie.

Collectief warmtenet

De warmte, die aan het grondwater of de bodem is onttrokken, wordt door het collectieve systeem opgewerkt naar de gewenste temperatuur om het warmtenet te voeden. We installeren meerdere warmtepompen in cascadeopstelling, ofwel meerdere warmtepompen naast elkaar, die gezamenlijk aan de warmtevraag voldoen. Zo zorgen we ervoor dat bewoners ook op de koudste dagen van het jaar een warm en comfortabel huis hebben, maar dat het systeem op dagen waarop de warmtevraag minder is, ook op een lager vermogen kan draaien. Dan schakelen we één of meer warmtepompen simpelweg uit.

De warmte wordt via het warmtenet gedistribueerd naar de woningen voor ruimteverwarming en het voorbereiden van warm tapwater. De geleverde warmte wordt individueel bemeten en afgerekend. In de zomer kan het opgepompte water juist worden gebruikt om de woningen te koelen door via de vloerverwarming warmte aan de woning te onttrekken.

Als een open bronsysteem niet mogelijk is, kan Geohita ook gebruik maken van een gesloten bronsysteem.

Meer informatie over het Geohita systeem

Projecten

Geohita ontzorgt de projectontwikkelaar, bouwer en eigenaar van de woning of het appartement volledig. Benieuwd welke projecten aan aangesloten zijn op een Geohita netwerk?

Bekijk alle projecten

Noorderwinkels Nagele

Ontwikkelaar: OVT Ontwikkeling
Aantal wooneenheden: 18

De Graaf van Biddinghuizen

De Graaf van Biddinghuizen

Ontwikkelaar: IJsselland
Aantal wooneenheden: 15

Doe de Quickscan Stuur direct een bericht Laat u terugbellen