bodemwarmte
Geohita

Regionale Energiestrategie

Bij de totstandkoming van een Regionale Energiestrategie werken overheden, bedrijven, netbeheerders, maatschappelijke organisaties en inwoners regionaal samen om te bepalen wat de beste locaties zijn voor zonneparken en windparken. 

Regionale Energiestrategie

RES Betekenis

RES is de afkorting van Regionale EnergieStrategie. Vaak wordt de afkorting RES gebruikt omdat velen weten wat het betekent. In een RES staan duurzame plannen voor jouw regionale woonomgeving.

Klimaatverandering 

Om de opwarming van de aarde te beteugelen, heeft Nederland zich in 2015 gecommitteerd aan het akkoord van Parijs. De opwarming kan namelijk beperkt worden door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De Rijksoverheid heeft daarvoor in de Klimaatwet vastgesteld dat de uitstoot van CO2 in 2030 49% minder moet zijn ten opzichte van 1990 en in 2050 liefst 95% minder. Om dit doel te halen, heeft het Rijk met bedrijven en maatschappelijke organisaties een Klimaatakkoord gesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt over enerzijds het beperken van het energiegebruik en anderzijds het verduurzamen van de energievoorziening in Nederland.

Direct quickscan aanvragen

Regionale energietransitie

De energietransitie betekent concreet dat we van andere energiebronnen gebruik gaan maken. Regionale energietransitie is het gebruik maken van regionale andere energiebronnen. Geen fossiele energiebronnen meer, zoals steenkool en aardgas. In plaats daarvan gaan we steeds meer gebruik maken van energie uit zon, wind en bodemwarmte. De inpassing van de opwekking van duurzame energie met zonnepanelen en windturbines is belegd bij dertig energieregio’s. Bij de totstandkoming van een Regionale Energiestrategie werken overheden, bedrijven, netbeheerders, maatschappelijke organisaties en inwoners regionaal samen om te bepalen wat de beste locaties zijn voor zonneparken en windparken.

gasloos bouwen

Warmtetransitie 

In de Regionale Energiestrategie (RES) wordt ook afgesproken hoe om wordt gegaan met regionale warmtebronnen. De daadwerkelijke transitie naar een duurzame warmtevoorziening is evenwel belegd bij de individuele gemeenten. Zij bepalen in de Transitievisie Warmte samen met lokale partijen (o.a. Woningcorporaties, netbeheerders, bewoners) hoe we de industrie en gebouwen in Nederland van het aardgas gaan halen en overstappen op andere warmtebronnen. Nederland heeft geen lange historie in het benutten van aardwarmte, maar de bodem is een zeer betrouwbare warmtebron. Ook is het mogelijk om energie op te slaan in een Thuisbatterij wat grote voordelen heeft.

Geohita 

Geohita maakt vaak van bodemwarmte gebruik om haar kleine warmtenetten te voorzien van duurzame warmte. Deze warmte wordt onttrokken aan de bodem en middels warmtepompen opgewerkt naar een geschikte temperatuur voor ruimteverwarming en het bereiden van warm tapwater. De elektriciteit, die daarvoor benodigd is, halen we weer zo veel mogelijk uit eigen of lokale duurzame energiebronnen.

We vinden het belangrijk dat in de Transitievisie Warmte (TVW) de potentie van bodemwarmte en kleine warmtenetten onderkend wordt en de ontwikkeling van kleine warmtenetten in de beleidskaders mogelijk wordt gemaakt. Geohita is graag bereid om haar kennis en ervaring te delen met gemeenten en andere marktpartijen. Neem gerust contact met ons op via onderstaand contactformulier.

 

 

Doe de Quickscan Stuur direct een bericht Laat u terugbellen