gasloos bouwen
Geohita

Gasloos bouwen

Gasloos bouwen is de nieuwe manier van bouwen. Geohita zorgt voor een transitie naar gasloos.

Gasloos bouwen

Transitie naar gasloos

De Nederlandse overheid heeft ten doel gesteld om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Dat betekent onder andere dat we dan geen gebruik meer maken van aardgas voor de verwarming van woningen en warm tapwater. Gasloos bouwen is hierin de nieuwe norm. Het veranderen naar Gasloos Bouwen is een grote stap, omdat nog niet altijd duidelijk is wat het beste alternatief is voor aardgas. Elke situatie vraagt om een specifieke oplossing.

Direct quickscan aanvragen

Sinds 1 januari 2020 worden geen bouwvergunningen meer afgegeven voor de nieuwbouw van woningen met een aansluiting op het gasnet. Nieuwe woningen moeten dus wel gasvrij gerealiseerd worden. De 6 miljoen bestaande woningen zullen in de komende decennia ook aardgasvrij gemaakt moeten worden. Geohita helpt zorgvuldig bij het proces van het gasloos bouwen.

Gasloos bouwen is de toekomst

Met het zicht op het op 2050 is het belangrijk wat we met z’n allen gasloos gaan bouwen de komende jaren. Wij willen hierbij graag helpen om de klimaatdoelen te behalen. Gasloos bouwen helpt bij het behalen van deze klimaatdoelen.

gasloos bouwen

Gasloos of aardgasvrij?

Overigens is er een belangrijk verschil tussen gasloos en aardgasvrij. Aardgas kan in bepaalde mate worden vervangen door duurzame gassen als groen gas en groene waterstof. De verwarming gebeurt dan nog steeds door middel van verbranding van een gas, maar dus niet langer aardgas. De vraag is echter of we dit duurzame gas kunnen en moeten gebruiken voor het verwarmen van woningen. Anders dan we met aardgas gewend zijn, kan het verwarmen van een huis namelijk prima met warmte van een lage temperatuur. Zeker bij moderne, goed geïsoleerde woningen, maar ook bij oudere woningen, waar isolatie is toegepast. Deze lage temperatuur warmte kan met een warmtepomp worden opgewekt.

Warmtepomp

Een individuele lucht/water warmtepomp heeft belangrijke nadelen: de buitenlucht varieert sterk in temperatuur en is daarom als warmtebron minder betrouwbaar. In de winter, wanneer u juist de meeste warmte nodig bent om uw huis aangenaam en comfortabel te krijgen, is de buitenlucht juist koud. En andersom, in de zomer als u weinig warmte nodig heeft (en wellicht juist koeling), is de buitenlucht warm. De gebruikskosten van een lucht/water warmtepomp zijn daardoor relatief hoog. Bovendien neemt een individueel systeem veel ruimte in beslag.

Gasloos bouwen bij nieuwbouw

Bij nieuwbouw is het veel eenvoudiger om te installeren dan bij bestaande bouw.

Collectief van het gas af

Collectief van het gas af met gasloos bouwen heeft grote voordelen. De bodem is juist zeer stabiel in temperatuur en daardoor een zeer betrouwbare warmtebron. In de winter levert de bodem warmte en in de zomer kan een woning ook gekoeld worden met een bodembron. Het boren van een bodembron is kostbaar. Het is daarom logisch om een bodemenergiesysteem te ontwikkelen voor meerdere woningen. Geohita ontwikkelt warmtenetten op basis van bodemwarmte vanaf 10 woningen en levert met de collectieve installatie duurzame warmte aan de aangesloten huishoudens. Gasloos wonen heeft vele voordelen, waaronder dat gasloze huizen klimaatneutraal zijn en dus bijdragen aan het klimaat.

Voordelen gasloos bouwen

  • Klimaatneutraal
  • Zeer betrouwbare warmtebron
  • In de winter warmte
  • In de zomer koelte
  • Collectief een stuk goedkoper

Veel gestelde vragen over Gasloos bouwen:

Q: Is gasloos bouwen eenvoudig voor nieuwbouw?
A: Ja, bij nieuwbouw is het een stuk makkelijker te installeren. Bestaande bouw moet er in het huis heel veel omgezet en verbouwd worden. Bij nieuwbouw, kan het worden meegenomen in de bouwplannen, wat uiteindelijk tijd en geld scheelt.

Q: Welke grote voordelen heeft gasloos bouwen?
A: Klimaatneutraal, goedkoper en een zeer betrouwbare warmtebron.

Q: Wanneer wil de Nederlandse overheid klimaatneutraal zijn?
A: De Nederlandse overheid heeft ten doel gesteld om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Het gasloos bouwen is daar een groot onderdeel van.

Meer informatie over gasloos bouwen?

Bent u een projectontwikkelaar, aannemer, installateur, woningcorporatie of belegger en geïnteresseerd in onze oplossing voor gasloos bouwen? Vul onderstaand contactformulier in of vraag specifiek voor uw project vrijblijvend een quick scan aan.

Doe de Quickscan Stuur direct een bericht Laat u terugbellen