Stadsbaken
Geohita

Voor gemeentes

Geohita als onderdeel van uw energiestrategie

Samen met partners de warmtetransitie lokaal realiseren

De transitie van aardgas naar duurzame warmte, hoe doe je dat? De warmtetransitie is een gigantische uitdaging. Appartementencomplexen, straten of wijken in één keer van het gas afkoppelen, is lang niet altijd gemakkelijk. Technisch is het wel mogelijk en haalbaar. Warmtepompen en warmtenetten zijn robuuste en betrouwbare technologieën, waarmee we de transitie naar aardgasvrij prima kunnen maken. De uitdaging zit vooral aan de sociale kant. Van wie zijn de woningen? Willen zij allemaal wel van het gas af? En willen zij dat nu? Wellicht heeft de bewoner recent nog geïnvesteerd in een nieuwe HR-ketel. Wie gaat de transitie dan betalen?

Collectiviteit biedt voordelen

Een bepaalde mate van collectiviteit is wel wenselijk. Alle woningen individueel voorzien van een lucht-water warmtepomp in de achtertuin, leidt tot geluidsoverlast, overbelasting van het elektriciteitsnet en niet efficiënt gebruik van materialen en grondstoffen. Pelletkachels veroorzaken fijnstofproblemen. Waterstof is vooralsnog toekomstmuziek.

Juist deze complexiteit pleit voor het realiseren van de warmtetransitie op projectniveau. Geohita verwacht dan ook een verschuiving van individuele naar kleinschalige warmtenetten, die eventueel op termijn aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Geohita past tevens perfect in de gemeentelijke ambities op het gebied van circulariteit. We ontwerpen de installatie energie-efficiënt en maken bewuste keuzes bij inkoop, montage, gebruik, onderhoud, vervanging en verwerking. We gebruiken minder producten en materiaal dan bij de toepassing van individuele systemen en bovendien geen schadelijke warmtemiddelen als glycol of F-gassen. Zo dragen we bij aan een duurzame én circulaire wereld.

Regionale Energie Strategie en de gemeentelijke Warmtevisie

Het is van groot belang dat in de Regionale Energie Strategie en de gemeentelijke Warmtevisie kaders en randvoorwaarden worden vastgelegd, waarbinnen bodemenergiesystemen, kleinschalige warmtenetten en bouwkundige voorzieningen gerealiseerd kunnen worden. Is dat niet het geval, dan werkt dit kostenverhogend en leidt het tot vertraging in de realisatie.

We willen samen met partners de warmtetransitie lokaal realiseren, ook met gemeenten! Wilt u meer weten wat wij in uw gemeente kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Projecten

Geohita ontzorgt de projectontwikkelaar, bouwer en eigenaar van de woning of het appartement volledig. Benieuwd welke projecten aan aangesloten zijn op een Geohita netwerk?

Bekijk alle projecten

Zilvervloot Urk

Ontwikkelaar: OVT Ontwikkeling
Aantal wooneenheden: 40

Begijnhof

Ontwikkelaar: Van der Steeg
Aantal wooneenheden: 18

Doe de Quickscan Stuur direct een bericht Laat u terugbellen