Corporaties
Geohita

Voor woningcorporaties en beleggers

Wel een duurzaam collectief systeem, maar geen beheer- en exploitatierisico’s

Corporaties & beleggers

Wel een duurzaam collectief systeem, maar geen beheer- en exploitatierisico’s? Geohita ontwikkelt, investeert en exploiteert de warmtevoorziening voor uw woningbouwproject. Geohita neemt de warmtevoorziening volledig voor haar rekening. U kunt zich richten op de verhuur van de woningen en de huurder. Het ontwikkelen, realiseren, beheren en onderhouden van de installaties is onze zorg. Wij leveren de warmte en koude aan uw bewoners.

Geohita ontzorgt u als woningcorporatie of belegger volledig

We spreken vooraf een eenmalige aansluitbijdrage af. Ook spreken we af met wie deze kosten verrekend worden, dit kan met de woningcorporatie of rechtstreeks aan de huurders. De geleverde warmte wordt individueel bemeten en kunnen wij rechtstreeks met de bewoners afrekenen. Het is ook mogelijk dat wij de verbruiksgegevens aan u overdragen en dat u zelf zorgt voor de verrekening van de kosten. Het uitbesteden van het contact met uw bewoners is toch een stap. In onderling overleg doen we alles om u en uw bewoners optimaal te bedienen.

Na de inkoop van installaties, wordt u tijdens de gebruiksfase vaak geconfronteerd met hoge en onverwachte kosten voor beheer, onderhoud en vervanging. Geohita ontzorgt u als woningcorporatie of belegger volledig. Onderhoud aan en vervanging van onderdelen van de collectieve installatie zijn onze verantwoordelijkheid. U hoeft daar dus geen rekening mee te houden in uw meerjaren onderhoudsbegroting. Voor het onderhoud aan de collectieve installatie hoeven wij de bewoners niet lastig te vallen. De installatie staat op centrale plaats in het complex of de straat en de techniek in de woning vergt weinig onderhoud

Circulariteit

Geohita past bovendien perfect in uw ambities op het vlak van circulariteit. We ontwerpen de installatie energie-efficiënt en maken bewuste keuzes bij inkoop, montage, gebruik, onderhoud, vervanging en verwerking van componenten. We gebruiken bovendien minder producten en materiaal dan bij de toepassing van individuele systemen en geen schadelijke warmtemiddelen als glycol of F-gassen. Zo dragen we bij aan duurzame én circulaire woningbouw.

Meer en meer opdrachtgevers kiezen voor een kleinschalig warmtenet van Geohita. Wilt u collectief verwarmen en ook alle risico’s voor het ontwikkelen, realiseren, beheren en exploiteren van de warmtevoorziening uit handen geven? Neem dan contact met ons op.

Bent u werkzaam bij een woningcorporatie of  bent u een belegger en wilt u de kansen onderzoeken om uw bestaande bezit aardgasvrij klaar te maken? Ook dan willen wij graag met u de mogelijkheden van ons systeem verkennen. Omdat wij verwarmen met een lage temperatuur, gelden ondermeer de onderstaande voorwaarden:

  • Woningen met een redelijke isolatiegraad of die aan renovatie toe zijn;
  • Installatie(s) die aan vervanging toe is (zijn);
  • Mandaat (woningcorporatie, institutionele belegger, VVE) en instemming van huurders.

Projecten

Geohita ontzorgt de projectontwikkelaar, bouwer en eigenaar van de woning of het appartement volledig. Benieuwd welke projecten aan aangesloten zijn op een Geohita netwerk?

Bekijk alle projecten

Walstraat Kraggenburg

Ontwikkelaar: OVT Ontwikkeling
Aantal wooneenheden: 9

De Ontmoeting Emmeloord

Ontwikkelaar: OVT Ontwikkeling
Aantal wooneenheden: 14

Doe de Quickscan Stuur direct een bericht Laat u terugbellen