bodemwarmte
Geohita

Bodemwarmte

Wat is bodemwarmte en hoe kunnen we dat gebruiken?

Bodemwarmte

Wat is bodemwarmte en hoe kunnen we dat gebruiken?

Geohita ontwikkelt kleinschalige warmtenetten op basis van bodemwarmte. Bodemwarmte is een duurzame, hernieuwbare energiebron, waarmee woningen op een efficiënte manier verwarmd én
gekoeld kunnen worden.

Direct quickscan aanvragen

Bodemwarmte of aardwarmte

Het verschil tussen bodemwarmte en aardwarmte zit in de diepte, waarop de warmte gewonnen wordt. Bodemwarmte wordt gewonnen op een diepte tot 500 meter en aardwarmte dieper dan 500
meter. In plaats van aardwarmte spreken we ook wel van geothermie. Bodemwarmte en geothermie zijn onmisbare bronnen in de transitie naar een duurzame warmtevoorziening. Met een aardwarmtepomp kan het warme water omhoog gepompt worden.

Wie is Geohita?

Onze naam Geohita is trouwens een samentrekking van de IJslandse woorden voor bodem (geo) en warmte (hita). In IJsland wordt op grote schaal gebruik gemaakt van geothermische bronnen. IJsland staat bekend om haar vulkanen en warmwatergeisers. Door de opbouw van de bodem kunnen daar relatief ondiep al hoge temperaturen worden gewonnen.

Hoe werkt bodemwarmte?

Geohita boort een warmtebron in een geschikte watervoerende aardlaag. Deze bodemwarmtebron wordt zorgvuldig ontworpen. Afhankelijk van de energievraag en de locatie van het
nieuwbouwproject wordt er een keuze gemaakt voor een open bodemenergiesysteem (monobron of doublet) of een gesloten bodemenergiesysteem.

De bronpomp pompt het warme grondwater op en voert het langs een warmtewisselaar. Deze warmtewisselaar draagt de warmte over aan de collectieve installatie van het warmtenet. Het
afgekoelde grondwater wordt direct weer terug gepompt in dezelfde watervoerende laag. Het is een volledig gesloten circuit, waardoor vervuiling uitgesloten is.

De collectieve installatie van Geohita bestaat vervolgens uit meerdere warmtepompen. Met deze installatie kunt u collectief verwarmen. De warmtepompen zetten de bodemwarmte om in bruikbare warmte om de woningen via het warmtenet met een lage temperatuur duurzaam te verwarmen én te koelen. Door de mogelijkheid van vloerkoeling is het ook zomers aangenaam en comfortabel in de aangesloten woningen.

bodemwarmte

Kosten bodemwarmte

Het ontwerpen, realiseren, beheren en onderhouden van een bodembron is duur. Daarom is het logisch om bodembron collectief aan te leggen. De investering en exploitatiekosten kunnen zo
uitgesmeerd worden over de aangesloten woningen. Geohita realiseert deze warmtenetten bij projecten vanaf 10 woningen. Het systeem van Geohita kan dan al concurreren met individuele
warmtesystemen.

Offerte aanvragen

en kleinschalig warmtenet van Geohita is dé oplossing voor het duurzaam verwarmen en koelen van uw project vanaf 10 wooneenheden. Doe de quick scan via onderstaand formulier en kom erachter of uw project geschikt is.

Doe de Quickscan Stuur direct een bericht Laat u terugbellen