bodemwarmte
Geohita

Collectief Verwarmen

Bij collectief verwarmen wordt de warmte centraal opgewekt en aan de aangesloten verbruikers geleverd via een warmtenet.

Collectief Verwarmen

Hoe werkt collectief verwarmen?

Bij een collectief verwarmingssysteem wordt de warmte centraal opgewekt en aan de aangesloten verbruikers geleverd via een warmtenet. In Nederland hebben de meeste huishoudens sinds de ontdekking van het aardgasveld in Slochteren een individuele aansluiting op het aardgasnet. Toch is collectief verwarmen niet nieuw. Naast stadsverwarming is blokverwarming ook een vorm van collectieve verwarming. In een centraal ketelhuis zorgt vaak een gasgestookte verwarmingsketel voor de benodigde warmte. In beide gevallen hebben de aangesloten woningen dus zelf geen verwarmingsinstallatie.

Direct quickscan aanvragen

Duurzame warmte

Warmtenetten spelen op dit moment een bescheiden rol in de warmtevoorziening. Zo’n 500.000 woningen hebben een aansluiting op een warmtenet. Het aandeel duurzame warmte dat met deze bestaande warmtenetten geleverd wordt, is echter nog beperkt. Toch zijn collectieve warmtesystemen naar de toekomst een belangrijke oplossing voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. In het Klimaatakkoord is dan ook de ambitie opgenomen dat de helft van de woningen, die vóór 2030 van het aardgas gaan, aangesloten worden op een warmtenet.

collectief verwarmen

Wat betekent dat voor mij?

Collectief verwarmen is vaak mogelijk, maar natuurlijk niet iedereen kan er gebruik van maken. De huishoudens, die zijn aangesloten op een collectief warmtesysteem, kunnen niet zelf hun warmteleverancier kiezen. Om deze “gebonden afnemers” te beschermen, is in 2014 de Warmtewet in het leven geroepen. In de Warmtewet is onder andere opgenomen dat er maximale tarieven gelden voor de levering van warmte; dat je recht hebt op compensatie bij een ernstige storing; en dat je een klacht kunt voorleggen bij een geschillencommissie. Het voordeel van collectief verwarmen is dat je geen individuele verwarmingsinstallatie hoeft te kopen, onderhouden en vervangen. De warmteleverancier is integraal verantwoordelijk voor een betrouwbare levering van warmte. De bewoner wordt dus volledig ontzorgd met een collectief verwarmen. Bovendien zorgt de afwezigheid van een eigen verwarmingssysteem voor meer leefruimte.

Klein collectief systeem van Geohita

De meeste initiatieven om volledige wijken of plaatsen aardgasvrij te maken, lopen vertraging op. Ook als je kijkt naar een thuisbatterij zit daar nog niet echt vaart in. Vaart maken met de ontwikkeling van collectieve warmtesystemen lukt dan ook alleen op lokaal niveau. Geohita ontwikkelt collectieve systemen op projectniveau. Het systeem van Geohita kan vanaf 10 woningen al concurreren met een individueel systeem. Het collectieve systeem van Geohita is schaalbaar en wordt naar het project op maat ontworpen. Geohita maakt bovendien gebruik van lokale duurzame warmtebronnen. En de elektriciteit, die we nodig hebben om het systeem te laten draaien, wekken we zelf op of kopen we lokaal in. Daarmee is de warmte, die Geohita levert, geheel CO2-vrij.

Offerte aanvragen voor collectief verwarmen

Geohita zoekt bij de ontwikkeling van duurzame collectieve systemen nadrukkelijk de samenwerking met andere partijen in de keten: de gemeente, projectontwikkelaar, architect, aannemer en installateur. Bent u ook geïnteresseerd in collectief verwarmen en een klein collectief systeem van Geohita, neem dan gerust contact met ons op of vraag via onderstaand formulier een quick scan aan voor uw project.

Quick Scan aanvragen

 

Doe de Quickscan Stuur direct een bericht Laat u terugbellen