Onze werkwijze

Ontwikkeling en realisatie

Bij de start van een nieuw project, gaan we eerst met u (digitaal) aan tafel om het project kraakhelder te krijgen. Het liefst zo vroeg mogelijk in de ontwikkeling van het project, zodat de ruimte voor de collectieve installatie van Geohita en het leidingtracé in het ontwerp kunnen worden geborgd. We maken bovendien heldere afspraken over de scheiding tussen de collectieve installatie en de huisinstallatie.

Beheer en onderhoud

We leveren geen installatie, maar comfort. Geohita wil de aangesloten bewoners voorzien van duurzame en betrouwbare warmte en koude. We voeren daarom planmatig onderhoud uit en voeren aanpassingen en innovaties door. Hiermee zorgen wij ervoor dat de systemen energetisch optimaal draaien en onze eindgebruikers zo min mogelijk storingen ervaren. Onze installaties monitoren wij 24/7. Storingen in installaties lossen we zo spoedig mogelijk op. Zo kunnen de bewoners altijd vertrouwen op een comfortabele warmtevoorziening.

Klantenservice

In de omgang met de bewoner is communicatie het sleutelwoord. Als Geohita met u een warmteproject ontwikkelt, is de eindklant meestal nog niet in zicht. De beleving van de bewoner is echter wel erg belangrijk. Dat beseffen we ons maar al te goed. Zichtbaarheid, transparantie en heldere en tijdige communicatie is dan ook essentieel, zodat de toekomstige bewoner weet waar hij of zij aan toe is. Dit doen wij op een wijze die past bij het project: de beschrijving in de verkoopbrochure en de koopovereenkomst, online video’s en aanwezigheid bij informatiebijeenkomsten. We communiceren transparant over het warmtesysteem in de woning, over de eigendomsscheiding en onze tarieven.

Wij zijn het aanspreekpunt voor de bewoners voor de warmtelevering. Voorlichting, facturatie, klantenservice en klachtafhandeling – wij doen alles om de bewoner comfort te bieden en u als opdrachtgever te ontzorgen. Via onze online omgeving kunnen bewoners steeds meer zelf regelen. Wel zo handig! Zij hebben online inzicht in hun verbruik en kosten, kunnen facturen inzien en hun verbruik vergelijken.

Warmtewet

Bewoners, die zijn aangesloten op een warmtenet kunnen niet overstappen naar een andere aanbieder van warmte. Daarom geldt voor hen extra bescherming op grond van de Warmtewet. Dit geldt voor alle 400.000 huishoudens in Nederland, die zijn aangesloten op een warmtenet én ook voor de bewoners die zijn aangesloten op een warmtenet van Geohita. In de Warmtewet is bijvoorbeeld geregeld wat de maximale tarieven zijn voor de levering van warmte en koude. Geohita blijft daar ruim onder (zie ook ons tarievenblad). Geohita is bovendien aangesloten bij een geschillencommissie. Is er een dispuut tussen Geohita en een bewoner, waar we onderling niet uitkomen, dan zal de geschillencommissie uitkomst bieden.

 

 

Projecten

Geohita ontzorgt de projectontwikkelaar, bouwer en eigenaar van de woning of het appartement volledig. Benieuwd welke projecten aan aangesloten zijn op een Geohita netwerk?

Bekijk alle projecten
De Kroon

De Kroon

Ontwikkelaar: ACU Bouw
Aantal wooneenheden: 30

De Graaf van Biddinghuizen

De Graaf van Biddinghuizen

Ontwikkelaar: IJsselland
Aantal wooneenheden: 15

Doe de Quickscan Stuur direct een bericht Laat u terugbellen